Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Zakres działalności

Inspektor Weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt

Zadania:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • kontrola weterynaryjna w handlu i wywozie zwierząt

Nadzór nad:

 • wprowadzaniem na rynek zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczeniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Inspektor Weterynaryjny ds. Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

Zadania:

 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Nadzór nad:

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymogami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Nadzór nad:

 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego
 • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych
 • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych
Utworzono: 2022-05-12 10:40:58 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-07-05 10:20:49