Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Opłata skarbowa

Wnioski można pobrać w sekretariacie PIW w Wejherowie oraz na stronie internetowej.

 

Wysokości opłat skarbowych:

  1. wydanie zaświadczenia na wniosek – 17,00 zł,
  2. wydanie decyzji na wniosek – 10,00 zł,
  3. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00zł 

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach z zakresu zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (zaświadczenia wydane na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Ronictwa)

 

Opłaty skarbowej dokonuje się w na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wejherowa.

nr konta 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

 

Na podstawie art. 5 ust.1 oraz art.6 ust.1 pkt 1,2,3,4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635 ze zmianami) Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

Utworzono: 2023-07-05 11:27:00 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 11:06:59