Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

STATUT

STATUT

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie

§1

Inspekcja Weterynaryjna działa na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1855 z późn. zm.)

2.   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 36 z późn. zm.).

§2

1.   Organem Inspekcji Weterynaryjnej w Wejherowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Wioletta Drygas-Bogucka

§3

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie działa jako jednostka budżetowa wchodząca w skład niezespolonej administracji rządowej.

§4

Siedzibą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie jest miasto Wejherowo, obszarem jego działania jest powiat wejherowski.

§5

I.        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie,

II.       W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:                                                                                                                  

 a) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych :

·         Lek. wet. Katarzyna Domachowska,

·         Mgr inż. Natasza Sękowska, 

·         Lek. wet. Małgorzata Leńska-Krasińska,

·         Mgr inż. Bartosz Fertała-Karczewski,

·         Mgr inż. Marcelina Zarach,

b) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

·         Lek. wet. Joanna Wasilewska

·         Lek. wet. Maria Bartosiewicz,

·         Lek. wet. Aleksandra Tkaczyk,

·          Lek. wet. Małgorzata Kuzyńska

·         Mgr inż. Joanna Fir

·         Mgr inż. Borys Zieleniewski

c) Samodzielne stanowisko ds. odkażania

·           Tech. Wet. Krzysztof Linard               

d) Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

·       Mgr Katarzyna Bianga,

·       Mgr Anna Pionk

·       Mgr Monika Piekarska – Klas

·       Nikola Broszczak

·       Mateusz Kurpet,

·       Jan Teclaf,

·       Marta Nocoń.

e) samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

·       Mgr Anna Lewicka-Cwynar,   

                                                                                                                                                         
§6

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Powiatowego Inspektoratu w Wejherowie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie.

Utworzono: 2022-05-12 10:40:21 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 12:37:47