Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Badanie mięsa

BADANIE MIĘSAPRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU WŁASNEGO

NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

 

Próbki mięsa można dostarczać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie, skąd przekazane zostaną do badań w Pracowni Badania Mięsa działającej przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku.

Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny jest bezpłatne.

Terminy dostarczania próbek :

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Terminyprzekazania próbek do Pracowni Badań Mięsa:

     1.     Wtorek – wysyłka o godzinie 13:00

     2.     Piątek  - wysyłka o godzinie 13:00

SPOSOBY POBIERANIA PRÓBEK MIĘSA

ŚWINIE DOMOWE

     1.     Próbki mięsa pobiera się  z mięśni obu filarów przepony.

     2.     Łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50g. Zalecane 100g.

DZIKI

     1.     Próbki mięsa pobiera się z:

     a)     mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej

     b)     mięśni żuchwowych

     c)     mięśni przedramienia

     d)     mięśni języka

     2.     Jeżeli nie można pobrać próbek z miejsc wymienionych w punkcie pierwszym pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne.

     3.     Łączna masa próbek nie powinna być mniejsza niż 50g. Zalecane 100g.

 

Próbkę należy dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór znajduje się w załączniku.

W przypadku badania więcej niż jednej próbki, należy dostarczyć je w oddzielnych opisanych pojemnikach. Numery na pojemnikach muszą być zgodne z numerami tusz, z których pobrano próbki.


 

 PEŁNE BADANIE POUBOJOWE ŚWIŃ

 Zgodnie z § 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, właściciel może wnioskować o wykonanie pełnego badania poubojowego tuszy na terenie gospodarstwa.

Wnioski należy składać do Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

 

Lista lekarzy weterynarii na terenie powiatu wejherowskiego do których można składać przedmiotowe wnioski: 

  1.     Lecznica dla zwierząt lek.wet. W. Godlewski tel. 58 6789248, adres: ul. Długa 17, 84-218 Godętowo.

  2.  „Szemud” Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Ireneusz Orłowski tel. 58 6761690 tel. 604410986, adres: ul. Rzemieślnicza 2d 84-217 Szemud.  

Utworzono: 2023-07-05 10:59:32 przez Nikola Broszczak
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-19 13:34:04